Kontakt

Koordynator kursu:
Joanna Burzyńska
tel./fax 22 833 38 90/22 833 39 90, wew. 14
e-mail: j.burzynska@spe.edu.pl

Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 133/53
02-304 Warszawa
www.spe.edu.pl

Koordynator konkursu:
Agnieszka Barczyk
tel./fax 22 833 38 90/22 833 39 90
e-mail: sekretariat@klub-historykow.pl

Dodaj komentarz